Skene torg

Torget i Skene är ett typiskt ABC-torg som med åren förlorat sin vitalitet och blivit alltmer dominerad av bilar och parkering. I vårt förslag till upprustning ligger fokus mer på vistelse och att skapa en plats som kan förändras över årets säsonger. Den griper även tag i befintliga gångstråk för att bättre länka samman olika målpunkter.

TYP: Gestaltning
ORT: Skene
ÅR: 2016
BESTÄLLARE: Marks kommun