Selmas park

MARELD belönades med andra pris i den allmänna tävlingen för det nya parkstråket som ansluter till Selma Lagerlöfs Torg. Vi kallade vår designstrategi ”Trippel Helix” och den består av tre bärande element – landformer, vatten och platser.

Utdrag ur juryns bedömning: ”Trippel Helix är ett elegant förslag med en klassisk parkgestaltning. Promenadvägarna och växtligheten skapar svepande linjer och fina rumsligheter som kan aktiveras och programmeras. Den tidlösa gestaltningen kompletteras i text med resonemang om social hållbarhet, samverkan och ekologi.”

 

 

TYP: Allmän tävling, 2:a pris
ORT: Göteborg
ÅR: 2016
BESTÄLLARE: Göteborgs stad