Sege Park

Malmö stads vision är att Sege Park ska till 2025 ha utvecklats till ett föregångsområde för hållbart, avseende socialt, ekologiskt och ekonomiskt, stadsbyggande lokalt, nationellt och internationellt. Området ska bli ett viktigt utvecklings- och referensområde för nya hållbara lösningar.

MARELD, tillsammans med Kjellgren Kaminsky och Hifab, tog fram ett tävlingsförslag med namnet Circularity som fokuserar på en symbios av naturliga, ekonomiska och individuell välbefinnande. Vi tror att för att uppnå klimatsmarta mål mer än smart teknik behövs  smarta människor. Därför är social hållbarhet och samarbete djupt invävda i vårt förslag. I första etappen jobbade vårt team mer konceptuellt och vidareutvecklade stadens planprogram. I den andra tävlingsetappen skapade vi ett designförslag baserat på det tidigare arbete.

Förslaget Circularity valdes som en av fyra finalister. Läs mer om Sege Park här.

TYP: Tävling
ORT: Malmö
ÅR: 2015-2016
BESTÄLLARE: Nordic Built Cities, Malmö stad