Säteriet – den lekfulla skogen

Förbos ambition att öka både social mångfald och biologisk mångfald har varit drivande i förslagsarbete med aktivitetsparken. Säteriet i Mölnlycke är ett stort bostadsområde från 60-talet som präglas mycket av sin tid. Arkitekturen kan upplevas storskalig och monoton men människorna här trivs. Att ha nära till naturen lockar och håller kvar.

Det finns en stor spridning i de boendes kulturella bakgrund. Att locka alla att använda parken är självklart men hur når man dit? Förslagsarbetet har tagit avstamp i ett omfattande dialogarbete.  Dialogprocessen startades av Förbo och vidareutvecklades av MARELD i workshops och aktiviteter riktade till hyresgäster, föreningar och den lokala skolan.   

Att minimera det ekologiska fotavtrycket har varit centralt i designprocessen. Trä, sten, sand, flis – naturliga material dominerar. Allt som växer i parken ska vara ätbart, takvattnet tas vara på och används till odling och lek. Ekträd som fälls blir möbler, balansstockar, hyddor, kanter och konst.

TYP: Gestaltning och projektering
ORT: Mölnlycke
ÅR: 2016-2017
BESTÄLLARE: Förbo