Råda torg

MARELDs uppgift var att skapa en urban plats framför kommunhuset i Mölnlycke. Naturstensbeläggning i karaktärsfullt mönster samt parkkvalitéer och ett rogivande vattenspel. Sittplatserna ligger i brynet mellan park och torg. Här sitter man tryggt på unika bänkar. Bänkarnas lekfulla form bjuder in till möte respektive avskildhet. Här finns en plats för alla.

Dagvatten leds till nedsänkta planteringsytor för infiltration och rening. Växtmaterialet är anpassat för varierande fuktighet. Material, växtkompositioner och ljussättning på Råda torg samspelar till en helhet. Både vattenspel och lekskulpturer är utformade av konstnär. Platsen är bilfri och endast varutransporter tillåts. Ett befintligt träd är sparat mitt i gatan, vilket ger en tydlig signal om att fotgängare och grönska har högsta prioritet.

TYP: Gestaltning och projektering
ORT: Mölnlycke
ÅR: 2015
BESTÄLLARE: Härryda kommun