Polhemsplatsen

Våren 2011 ombads MARELD att ta fram ett förslag till upprustning av Polhemsplatsen. Detta är en park i centrala Trollhättan med rötter från början av seklet.

Att forma en vacker och trygg plats med gott om sittmöjligheter och samtidigt ta hänsyn till flödet av människor och den påträngande trafiken på gatan intill, var viktiga frågeställningar. Med svepande linjer skapas parkens nya uttryck. De vidgas och smalnar av med hänsyn till rörelsemönster och målpunkter. Klippta häckvolymer skärmar av mot trafiken och bildar samtidigt lite stadga till parken. Mot det angränsande torget har parken en mer öppen karaktär. Parkens golv består av bårder av svart granit, skifferhällar och galvade stålkanter.

En befintlig skulptur med tillhörande vattenspel behålls, den bildar en slags nod i parken. Bassängens granitsarg förslås dock att bytas mot en platsgjuten terrazzoform  med inbyggd värme som harmonierar med parkens övriga formspråk.

 

Phosforos står bakom ljusdesignen.

TYP: Förslagshandling och projektering
ORT: Trollhättan
ÅR: Byggd 2012
BESTÄLLARE: Trollhättans kommun