Öresjö friluftsområde

Vid Öresjö ligger ett par av Trollhättans finaste och populäraste badplatser. MARELD har tagit fram förslag på hur man kan utveckla området genom att lyfta fram olika platsers karaktär och skapa ett bredare utbud av aktiviteter relaterade till vatten- och strandliv.

Att binda samman de olika badplatserna med en trevlig strandpromenad, tillgänglig för alla, var en viktig del av förslaget. Vi tog också fram en kostnadsberäkning för förslaget. Med denna dispositionsplan som grund har kommunen ett verktyg för områdets framtida utveckling.

Under 2014 fick MARELD förtroendet att ta fram förfrågningsunderlag för badplatserna längst i norr. Detta är två mycket natursköna badplatser och kommunen satsar stort på att höja standarden med en ny kioskbyggnad samt toalett. En utmaning har varit att lösa de stora nivåskillnaderna så att de nya funktionerna blir tillgängliga för alla. Möblering och skyltning får en sammanhållen, och för platsen specialdesignad utformning.

TYP: Förslagshandling och projektering
ORT: Öresjö, Trollhättans kommun
ÅR: 2010-2014
BESTÄLLARE: Trollhättans kommun