Näl Infektion

Den nya infektionsavdelningen på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) byggdes i ett parkliknande landskap med böljande gräsytor och parkträd. I närheten finns skog och promenadslingor. Vi eftersträvade en lösning som bibehåller dessa rekreativa kvaliteter och även erbjuder vackra utblickar från vårdrummen.

 P g a infektionsrisken måste varje vårdrum ha en egen entré direkt utifrån. Här har patienterna möjlighet att gå ut på en egen liten uteplats. Samtidigt ska ambulanspersonal och städpersonal ha enkel tillgång till rummen via en taköverbyggd gång. Mycket av uppgiften bestod i att lösa dessa funktioner på en liten yta, utan att patienternas behov för ro och avskildhet störs för mycket.

 

TYP: Gestaltning och FU totalentreprenad
ORT: Trollhättan
ÅR: 2009
BESTÄLLARE: Västfastigheter
ARKITEKT: CGC Arkitekter AB