NÄL akutmottagning

När Norra Älvsborgs länssjukhus byggde ut sin akutmottagning, gestaltade och projekterade MARELD entrétorg och innergårdar. Entrén ställde särskilt höga krav på orienterbarhet och tydlighet. Platsen ska fungera i såväl nödsituationer som för besökare och personal. Under projekteringen anordnades en tävling avseende konstnärlig utsmyckning där MARELD deltog i juryarbetet. Vid entrén vann skulptören Thomas Nordström med kraftfulla växtliknande objekt i glas och stål.

TYP: Gestaltning och projektering för utförandeentreprenad
ORT: Trollhättan
ÅR: 2013-2014
BESTÄLLARE: Västfastigheter
ARKITEKT: Semrén & Månsson