Mölndals torg

 Inspirationen kommer från namnet Mölndal (Mjölnardalen) och tar sig uttryck i ett sammanhållet granitgolv indelat i fält, kopplat till dåtidens sädesfält. Fälten har på utvalda ställen blivit till mattor för att ge en ombonad känsla till Mölndalsbornas egna vardagsrum. Golvet och dess fält berättar historien om det gamla och nya Mölndal. Golvet utgörs av granitsten i olika nyanser, storlekar och mönster. I mitten av torget är stenläggningen mer detaljerad med blästrade mönster i stenen. MARELD och konstnär Åsa Maria Bengtsson haft ett nära samarbete i utformningen av torget.

En ny paviljongbyggnad innehållande café och offentlig toalett, hjälper till att skapa rumslighet på torget. Paviljongens uppglasade design gör att det inte finns någon fram- eller baksida, vilket skapar trygghet och flexibilitet. I en diagonal över torget finns konstskulpturer i form av olika mattor, dessa blir spännande inslag som väcker nyfikenhet och spontan lek. En fontän/vattenlek ger svalka och roar varma sommardagar. Trappor med ”sittkuber” blir inbjudande sittplatser i kvällssolen.

 

TYP: Förslagshandling
ORT: Mölndal
ÅR: 2015
BESTÄLLARE: Mölndals stad