Marstrand – Mjölkekilen

I nära samarbete med DTH Arkitekter och Kungälvs kommun, arbetade MARELD fram en vision om hur området vid Mjölkekilen, Marstrands entré från landsidan, kan utvecklas. Uppgiften var att visa på en social och ekonomisk hållbar stadsdel där verksamheter, båtliv och boende blandas till en attraktiv och levande helhet med höga upplevelsevärden. Vårt förslag mejslades fram med stor respekt för topografi, siktlinjer och vattenkontakt. Höga havsnivåer gav ytterligare utmaningar och nytänkande. Förslaget med planer, perspektiv samt en tidig kalkyl presenterades i Marstrand våren 2011.

TYP: Stadsutveckling/visionsskiss
ORT: Marstrand
ÅR: 2011
BESTÄLLARE: Kungälvs kommun
ARKITEKT: DTH Arkitekter