Lek & Lärparken

Jubileumsparken är ett av Göteborgs största parkprojekt och en vital del av den nya stadsdelen Frihamnen. Team MARELD + atelier le balto valdes ut som ett av tre team för att forma och utveckla parken på kort och lång sikt. Första skedet handlar om att utveckla Strandparken på östra delen av Kvillepiren samt den mer centrala ”Lek- och lär parken”. Den sistnämnda är en multifunktionell park som ska samutnyttjas av skola och allmänhet. Intill ligger ett skolkvarter med F-9 skola. Parken ska även kunna nyttjas av stadsdelens andra skolor samt besökande elever från hela Göteborg. Lokalt omhändertagande av dagvatten, design av ekosystemtjänster samt miljöer för lek och pedagogik är vitala delar av vårt koncept. Parken kommer att byggas i samband med första etappen av stadsdelen Frihamnen. Projektering påbörjas hösten 2017.

 

TYP: Fortsatt uppdrag efter inbjuden tävling
ORT: Frihamnen Göteborg
ÅR: 2017-pågår
BESTÄLLARE: Göteborgs stad/Älvstranden