Kyllingsån

Vårgårda är ett trevligt litet samhället i mitten av Västra Götaland. I flera århundraden var Kyllingsån en viktig del av vardagslivet där, men under de senaste decennier har det tappats. Därför har MARELD har tagit fram ett utvecklingsprogram som utgår från Kyllingsåns unika förutsättningar och skapar kvalitéer för både Vårgårda bor och besökare. Flera nya kopplingar till och över ån, aktiviteter, upplevelser och nya funktioner som återvänder Kyllingsån till en levande del av samhället har föreslagits. Utvecklingsprogrammet föreslår även förbättrade GC-kopplingar och en ny entré till Vårgårda vid riksväg 42.

TYP: Utvecklingsprogram
ORT: Vårgårda
ÅR: 2015
BESTÄLLARE: Vårgårda kommun