Kongahälla Kv 5

MARELD har tagit fram förslag till bostadsgårdens utformning. Gården har ett öppet och inbjudande möte med intilliggande park- och gatumiljö.

TYP: Förslag och projektering
ORT: Kungälv
ÅR: 2015
BESTÄLLARE: Riksbyggen
ARKITEKT: KUB arkitekter AB