Kirkeområdet i Kragerø

I juni 2014 utlyste Kragerø kommun en öppen plan- och designtävling för Kirkeområdet i Kragerø. I slutet på oktober 2014 blev det klart att MARELD vann första pris i tävlingen!

MARELDS förslag ’En plats, flera rum’ tar utgångspunkt i Kragerøs historia, brokighet och mänskliga skala, samt människans inneboende önskan om att vara social och möta andra människor. Förslaget menar att skapa en grön, social och flexibel mötesplats att använda till både vardag och fest.

Kyrkan och konsten är två viktiga funktioner som får sätta sin prägel på området. De får var sitt torg, Kunsttorget och Kirkeplassen och en gemensam park -Folkeparken som binder dem samman. Terrängen terrasseras med låga sittvänliga murar ner mot ett gångstråk i riktning mot kyrkan, som på detta vis framhävs och får ta plats. Kirkeområdet får ett nytt sammanhängande golv av gatsten i olika nyanser och textur, som passar platsens vinklar, lutningar och vrån. Genom det nya samlade golvet får platsen en starkare identitet och det blir tydlig att biltrafik sker på de gåendes villkor. Förslaget lyfter och förstärker även den fantastiska utsikten. Genom att öppna upp platsen och skapa utblickar blir Kirkeområdet mer välkomnande och inbjudande.

Kirkeområdet är en kär plats bland Kragerøborna och planen är att den ska stå klar till stadens 400-årsjubileumet år 2016.

TYP: Öppen tävling
ORT: Kragerø, Norge
ÅR: 2014
BESTÄLLARE: Kragerø kommune