Karl Johans torg

Att lyfta fram det som finns och uppskattas idag samt att utveckla Karl Johans torg till en modern ”finpark” har varit målet med vårt förslagsarbete. Även en bättre avskärmning mot den starkt trafikerade gatan, tydligare entréer samt förbättrad möjlighet för diagonal genomströmning i parken, har varit angelägna mål.

Karl Johans torg kallas i folkmun för tårtan. Det blev vårt motto för parken – ”tårta på tårta”. Tårtan är en motivrabatt centralt i parken, uppskattad av många och med lång  tradition. Vi har låtit dess runda form bli ett genomgående tema i planförslaget för den nya, uppdaterade finparken. Motivrabatten behåller sin plats centralt i parken men får en ny cirkulär ram av terrazzoslipad mörk betong. Här kan man röra sig runt planteringen och uppleva  den från olika håll. Två mindre rundlar med samma ram, bildar ytor att sitta och ligga på.

Ett annat populärt inslag i dagens park är de befintliga magnoliaträden. Dessa förslås kompletteras med fler magnolior, gärna av olika sorter, till en ”Magnolialund”. Med ett par bänkar blir det en vacker plats att sitta och njuta av blomningen.

TYP: Förslagshandling och projektering
ORT: Trollhättan
ÅR: Byggs hösten 2015
BESTÄLLARE: Trollhättans stad