Kärdla stadscentrum

Uppgiften med tävlingen på Dagös huvudort Kärdla (Estland), var att förnya torget och skapa nytt liv i stadskärnan med bland annat en ny saluhall och ett nytt kulturhus. Idag domineras den avlånga platsen av trafik och parkering. Vårt förslag delar upp platsen i ett vinter- och sommartorg och skapar en offentlig miljö i mänsklig skala där kultur, marknad och grönska möts. Vårt förslag Kärrdal plockade upp den närliggande bäcken på torget i form av regnträdgårdar (raingarden) med alar, vattenlek och kärrvegetation.

MARLED tillsammans med arkitekterna Bornstein Lyckefors vann första pris i denna allmänna tävling.

Projekteringen av torget började i 2017 med en dialogprocess med allmänheten och fortsätter 2018.

TYP: Tävling, dialog och projektering
ORT: Kärdla, Estland
ÅR: 2015 - pågående
BESTÄLLARE: Hiiumaa vallavalitsus (kommun)
ARKITEKT: Bornstein Lyckefors