Innovatum

I det unika fall- och slussområdet i Trollhättan ligger Innovatumområdet. Ett område där kunskap möter kunskap, med bl.a. Saab-muséet, restaurang, turistinformation, Innovatum Science center och N3 – mötesplats för ung kultur. Här finns karaktärsfulla industrimiljöer med stora arkitektoniska kvaliteter men också dominerande parkeringsytor.

Mareld fick i uppgift att rita en temporär torgbildning för att undersöka platsens förutsättningar som social mötesplats. Detta är ett pilotprojekt för Trollhättan Stad som, om det faller väl ut, kan bli en arbetsmetod för framtida projekt.

Genom att bygga in ett sophus, som är placerat mitt på platsen, med en trappkonstruktion skapas en flexibel möbel för alla årstider. Det blir en plats att hänga på, en ny samlingspunkt för flera verksamheter i närheten, för restauranggäster, ungdomar, turister och andra besökare. Flera småtrappor sprids ut i området och soliga lägen utnyttjas för sköna ställen att sitta på.  Små budskap målas även på mark och vissa väggar för att väcka nyfikenhet och informera. Mer plats åt människan och mindre åt bilen.

TYP: Temporär torgbildning
ORT: Trollhättan
ÅR: 2014
BESTÄLLARE: Trollhättan stad och Trollhättan Tomt AB