Hönö minneslund

Platsen har redan tidigare nyttjats som min­neslund men behövde en ny gestaltning. En förutsättning var att den befintliga jord­ningsytan måste vara kvar orörd.

En cirkulär granitmur tydliggör platsens dignitet samt bildar en gräns mellan natur­marken och det anlagda. Böljande fält av perenner, gräs, stenmjöl och granithällar ger en harmonisk komposition som inord­nar smyckningsplats och jordningsyta i en helhet. Platsens topografi markeras genom att muren delvis skjuter in i sluttningen i minneslundens bakkant.

En gång av naturstenshällar bildar en ”brygga” över gräsytan/jordningsytan där askan gravsätts. Gången leder vidare över en grusad ”strand” till en stenlagd yta där det finns sittplatser och en plantering med prydnadsgräs och en minnessten.

Planteringarna i minneslundens framkant är ett symboliskt hav där perennerna skapar levande färgfält i blå och gröna nyanser. Bergekar ges utrymme att breda ut sig. Ett stort cirkulärt granitblock utgör en smyck­ningsplats där man kan sätta blommor i vas eller lägga en krans. Utanför muren som omsluter minneslunden får naturen breda ut sig med vildkaprifol och murgröna.

TYP: Gestaltning och projektering
ORT: Hönö
ÅR: 2009-2011
BESTÄLLARE: Öckerö församling