Hafnarfjörður, Island

I gränslandet mellan hamnområdets befintliga aktiviteter som fiskeriindustrin, angöring av kryssningsfartyg och andra verksamheter kan nya synergieffekter uppstå. Vi föreslog en serie nya stadsrum och aktiviteter som kan fungera som katalysatorer för denna process, här kan hybrider uppstå som gynnar både verksamheterna och stadslivet. Utmaningen ligger i att skapa dessa synergier utan att de missgynnar någon part och samtidigt använder platsens fulla potential vad gäller mikroklimat. Detta vill vi uppnå genom att forma en struktur som väver samman aktiviteter, typologier och sociala noder. Nya trygga och attraktiva stråk i mänsklig skala ger besökare och turister tillträde till områdets mer industriella miljöer som annars är svåråtkomliga. De sammanlänkande stråken bjuder på ett pärlband av upplevelser, platser och miljöer med högt upplevelsevärde och gott mikroklimat.

TYP: Tävling, delat 1:a pris
ORT: Hafnarfjörður, Island
ÅR: 2O18
BESTÄLLARE: Hafnarfjörður, Hafnarfjarðarhamn och Isländska Arkitektföreningen
ARKITEKT: Kjellgren & Kaminsky