Guldsmedsplatsen

I samband med att Landvetter fick ett nytt kulturhus, tog MARELD fram utformingen av den nya plats som skapades – Guldsmedsplatsen.  Ett mycket smalt utrymme, omgiven av en brokig blandning av byggnader med olika höjd och udda former, en bullrig motorväg  och mycket människor som passerar till och från resecentrum – det var utgångsläget och utmaningen att hantera.  Ett sammanhängande golv av svensk offerdalsskiffer och bohusgranit binder ihop och skapar lugn. Kommunikationsstråk förtydligas med terrassomurar, grönska och konst tillför variation och innehåll.  I samarbete med Pål Svensson hittade vi en lämplig placering av hans skulptur ”Tillsammans” framför kulturhusets entré.

TYP: Förslagshandling och projektering
ORT: Landvetter
ÅR: 2015
BESTÄLLARE: Härryda kommun