Gibraltarvallen

Kvarteret och utemiljön skall underlätta hållbar livsstil. Multifunktionalitet samt integrerade ekosystemtjänster är nyckelord. Cykeln är i fokus med understödjande funktioner som verkstad, lättillgänglig och trygg förvaring. Rörelser, sophantering, nedfart garage och de genomgående portuppgångarna är utformade för att stödja gårdslivet. Gårdens grönska samverkar med platsens sol- och skugglägen. I skuggiga lägen har fuktträdgårdar placerats medan i de mer soliga finns fruktträd. Växtligheten är delvis tät och inbjuder via stigar till lek och kojbyggeri samtidigt som en större gräsyta möjliggör för andra aktiviteter såsom bollspel.

Överskottsvatten bidrar till lek via en lekbäck med pump. Den västra byggnadskroppen har försetts med en gemensam takterrass med utsikt över Kopparparken och kvarteret. Gaveln är samtidigt en klättervägg som samspelar med parken. 

TYP: Markanvisningstävling 1:a pris
ORT: Göteborg
ÅR: 2017
BESTÄLLARE: HSB
ARKITEKT: Case Studio