Floda centrum

Hösten 2012 utlyste Lerums kommun en allmän arkitekttävling om Floda centrum och 59 förslag lämnades in. Andra pris tilldelades MARELD som fick uppdrag att tillsammans med vinnaren Mandaworks & Hosper, arbeta fram en gemensam skelettplan. Floda skall bli ett levande och  hållbart stationssamhälle med grön tät struktur och effektiva kommunikationer, en förebild för den framtida, storstadsnära pendlingsorten.

 

MARELD+Ferrums förslag bygger på att behålla skalan från det gamla stationssamhället som ger Floda dess karaktär och kombinera detta med nya intressanta inslag. Att vaska fram Flodas kärna och själ har varit en viktig del av vår analys. Den är svårfångad för en utomstående men speglas till viss del i folkliv och attityd hos människorna man möter.

 

Vi vill fylla centrum med liv och mänsklig närvaro. Återvändsgränder, bakvatten och otrygga miljöer tas bort genom att vi skapar eller förbättrar stråk som känns naturliga och användbara i människors vardag.  Baksidor vänds till framsidor och centrum blir en lustfylld och varm plats. Vårt mål är en struktur där ett hållbart framtida Floda kan utvecklas.

 

TYP: Allmän tävling. 2:a pris.
ORT: Floda, Lerums kommun
ÅR: 2013