Campus Skövde

Högskolan i Skövde är ett på många vis klassiskt campusområde. En stor, generös park omgiven av skolbyggnader. Det gamla regementets strama arkitektur ger fortfarande karaktär till miljön.

Uppdraget var tvådelat. Dels ville man göra om Högskolevägen till en gata som prioriterar fotgängare mer än dagens effektiva bilgata. Dels behövdes en översyn på entréområdets utformning. Huvudentrén till högskolan ligger med vacker utsikt mot parken men är svår att hitta för förstagångsbesökaren.

Vi identifierade delar av grönstrukturen som skymde viktiga siktlinjer, kartlade viktiga fotgängar- och cykelstråk, förslog en omdisponering av cykelparkering samt tillförde generösa mingel- och vistelseytor i entrézonen. Genom nya nedsänkta regnträdgårdar kan utemiljön värde höjas både ur ett ekologiskt och upplevelseperspektiv.

TYP: Förslagshandling
ORT: Skövde
ÅR: 2016
BESTÄLLARE: Akademiska hus