Bengtsfors centrum

Bengtsfors centrum har fått en rejäl ansikts­lyftning med med nya fräscha material och tydligare stadskänsla. Bengtsfors utgör centralort för ett omland som präglas av skogar, sjöar och spännande vildmark. Vid förnyelsen av centrum har ambitionen varit att i stiliserad form föra in element från skogen och sjöarna i stadens vardagsrum. Planteringar kan innehålla växter som vi finner naturligt i landskapet. Vattenspeglar och vattenspel påminner om sjöar och forsar. Träytor i mark och sittytor ger varm vildmarks­känsla. Allt ges en omsorgsfull utformning i modern tappning.

Arbetet tog avstamp i projektet ’Design med Omtanke’ där tillgänglighet och brukarmedverkan är viktiga beståndsdelar.

Bland konceptets viktigaste komponenter kan nämnas Kanalleken som är en stiliserad vattenlek inspirerad av Dalslands kanal,  den ekbeklädda ovala Scenen med segeltak samt Torgtrappan med sina sittgradänger av ekribb och trappor av granit.

 

TYP: Förslagshandling och projektering
ORT: Bengtsfors
ÅR: Etapp 1 byggdes hösten 2009 och etapp 2 byggdes 2010-2011.
BESTÄLLARE: Bengtsfors kommun