Bee Connected

I ett samarbetsprojekt med forskningsgruppen The Spatial Morphology Group på Chalmers, White arkitekter och snickaren hos Howe & White har Mareld tagit fram ett pop-up park – Bee Connected – som berättar om pollinatörer i den täta stadsmiljön. I Skandinavien finns det ett par hundra arter av bin och enligt ny forskning trivs bina lika bra i urbana miljöer som i jordbrukslandskap och naturreservat.

Pop-up parken låg på Avenyn under Gothenburg Green World utställningen 2016 och var bestod av mer än fem hundra hexagoner. Formen är starkt associerad med bin och vaxkakor. Hexagonerna var byggda av trä och fungerade som planteringskärl, sittplatser, gångyta och vattenkärl som skapade en grön, blommande mosaik för pollinatörer och biologisk mångfald. Parkens växter var en blandning av klassiska trädgårdsplantor och växter från Frihamnens ruderatmark.

En del av parken byggdes upp igen i Stockholm i 2017.

TYP: Installation
ORT: Göteborg
ÅR: 2016
BESTÄLLARE: Park- och naturförvaltningen