Aspen strand

Aspedalen ligger i Lerums kommun. Vårt arbete med kvalitetsprogrammet tog avstamp i Marco Pusterlas och Jesus Matéos vinnande tävlingsförslag i Europan 1O.

Platsen är naturskön med sitt läge vid sjön Aspen och har bra kollektivförbindelser med en pendeltågstation nära. Förutsättningarna för ett nytt bostadsområde är därmed goda. Platsens utmaningar består i buller från motorvägen och en besvärlig geoteknik med begränsade möjligheter för att fylla upp till översvämningssäkra nivåer. MARELD deltog i arbetet med kvalitetsprogrammet med fokus på stadsrum, gårdar och gatumiljöer. Vi strävade efter att tänka kreativt kring dagvatten och marknivåer och att skapa goda förutsättningar för levande utemiljöer.

TYP: Kvalitetsprogram
ORT: Lerum
ÅR: 2O17
BESTÄLLARE: Lerums kommun
ARKITEKT: Jakobsson Pusterla arkitekter, Zero architects