Askim askgravlund

Fyra team arbetade fram var sitt förslag till nytt församlingshem och askgravlund. På en bullerstörd tomt, i norrläge och med stora nivå skillnader var det en stor utmaning. I vår förslag prioriterades närheten mellan kyrka och församlingshem. Med sin placering på en naturlig höjdrygg bidrar församlingshemmet till att skärma av trafikbullret och skapa en lugn miljö i askgravlunden.

 

Askgravlundens sammanhållande tema är ”Klippan och lunden”. Den har en stomme som består av tre delar. En nedre del med en smyckningsplats, en mellannivå där de begravdas namn finns monterade på pelarväggar och en övre nivå med jordningsyta. Höjdskillnader mellan de olika delarna hanteras med hjälp av terrasserande stenmurar och  det är möjligt att röra sig mellan de tre nivåerna utan trappor. De nedre delarna har en lite stramare karaktär som övergår till mjukare former i den övre delen. Det finns gott om sittmöjligheter, både vid smyckningsplats, namnskyltar och jordningsyta. De anhöriga har möjlighet att välja mellan två typer av namnskylt. En mer traditionell, fyrkantig bronsskylt som är fäst på en timrad pelarvägg av ek och en skylt i form av ett löv.

TYP: Parallellt uppdrag
ORT: Askim
ÅR: 2013
BESTÄLLARE: Svenska kyrkan
ARKITEKT: Arkitekttriangeln