Ängsjögårdens förskola

Vi vet att en del projekt kommer forma och ha betydelse för brukarna i lång tid framöver. Förskolor tillhör den kategorin. Detta är ett av barnets första möte med offentlig arkitektur och i gårdsmiljön läggs grunden till motoriska färdigheter, förmågan att tänka kreativt och att fungera i sociala sammanhang.

Ängsjögårdens förskola i Rydboholm, söder om Borås, var en befintlig förskola som byggdes till med en ny spännande del. Att välja hållbara naturmaterial såsom trä och natursten präglar anläggningens uttryck. Tillbyggnaden har även fått en liten atriumgård med vattenlek för barnen.

På den starkt kuperade naturtomten fanns ett antal karaktärsfulla äldre ekar som vi behöll och i den delen placeras små lekbodar, en miljö som eggar fantasin och kreativiteten. Gårdens nivåskillnader utnyttjas kreativt med sittgradänger och lek. Barnens intresse för natur och odling uppmuntras med odling i trälådor och ett litet orangeri.

 

TYP: Gestaltning och projektering
ORT: Rydboholm
ÅR: 2014
BESTÄLLARE: Viskaforshem
ARKITEKT: MA Arkitekter