Älvparken vattenlekplats

Gestaltningen tar avstamp i den unika strand- och vattenmiljön vid Nordre Älv. Den synliggör vattenmiljön och barnen får besöka ålens magiska värld. Vass, drivved, vatten och den stora lekålen, tydliggör temat. Ett pedagogiskt syfte är även att belysa att den europeiska ålen som är en starkt hotad art. Konceptet för lekplatsen är en fysisk illustration av ålens fantastiska livscykel, en resa som omges av mystik! Det är ett liv som börjar med att simma 6,000km från Sargassohavet, längs Golfströmmen till dess livsmiljöer i Europa och finns naturligt i Nordre Älv.

Golfströmmen illustreras av Lekbäcken och är en interaktiv miljö med naturlig bäckkänsla. Barnen pumpar och styr vattnet mekaniskt med utplacerade tåliga redskap. Bäcken är utformad för att ge olika lekupplevelser – hopp, pumpar och sprutar bredvid ålen, slussar, grindar, kanaler och pumpar längs bäcken och en grund plaskdamm bredvid splashpaden och uteserveringen.
Sargassohavet – den cirkulära vattenleken ”Splashpad” är en modern, kontrollerad lekmiljö och sprutar rent vatten efter interaktiv förbrukning.

TYP: Förslag och projektering
ORT: Kungälv
ÅR: 2015
BESTÄLLARE: Kungälvs kommun