Jubileumsparken

Jubileumsparken är ett av Göteborgs största parkprojekt och en vital del av den nya stadsdelen Frihamnen. Team MARELD + atelier le balto valdes ut som ett av tre team för att forma och utveckla parken på kort och lång sikt.

Atelier le balto är ett kontor som jobbar undersökande både i tid och rum. Teamet har fokuserat på den ”blå-gröna” parken och på att starta processer som kan fortsätta genom stadsdelens olika skeden.

Första skedet handlar om att utveckla den tillfälliga Strandparken på östra delen av Kvillepiren samt den mer centrala och permanenta ”Lek- och lär parken”.  Den sistnämnda är en multifunktionell park som ska samutnyttjas av skola och allmänhet. Lokalt omhändertagande av dagvatten, design av ekosystemtjänster samt miljöer för lek och pedagogik är vitala delar av vårt koncept.

MARELDs team är mycket brett med kompetens inom allt från ljusdesign, konstruktion till dialogprocesser och ekodesign.

TYP: Inbjuden tävling, fortsatt uppdrag
ORT: Göteborg, Frihamnen
ÅR: 2016-pågår
BESTÄLLARE: Göteborgs stad