Södra Värtan

Gården och taklandskapet består av multifunktionella ytor för rekreation, lek och biologisk mångfald. Stöttande funktioner såsom odlingslotter, verkstad, ateljéer, återvinningsrum är noga inplanerade i helheten. På den soliga delen av gården koncentreras aktiviteter i en social hubb. Den solvända läktaren, sittplatser, odlingslabyrinten och leveransboxarna stöttar hubben. Gården och taket är en palett av naturkompositioner anpassade för platsen. Gårdens ytor och gångar samt cykelmekarverkstaden, stöttar cykelkulturen.  Det skall vara tryggt och lätt för barn att lära sig möta staden på cykel. Leveransboxarna samlas i vad vi kallar den urbana jordkällaren. Boxarna blir lättåtkomliga för leveranser samt gynnar gårdslivet och den lokala ekonomin. Jordkällarens tak är en solig ängsbacke som kan fungera som såväl picknikyta som pulkabacke vintertid. Dagvattnet nyttjas till fullo, från bevattning, rening och fördröjning till lek och upplevelse. På taket finns en restaurang med växthus och hydroponiska odlingar. Parallellt uppdrag, planskede samt fortsatt projektering.

TYP: Parallellt uppdrag, gestaltning och projektering
ORT: Stockholam
ÅR: Förslagshandling klar hösten 2016. Projektering start våren 2017.
BESTÄLLARE: TB Gruppen & HSB