Svante Soldemo

Landskapsarkitekt MSA
O725-34 34 4O

Svante Soldemo har arbetat som landskapsarkitekt i Köpenhamn och Berlin där han har arbetat från första skiss till detaljprojektering. Han tog sin kandidat inom landskapsarkitektur i Sverige för att sedan läsa sina masterstudier i Danmark. Hans internationella studie- och arbetslivserfarenhet har givit honom en större förståelse för rollen som landskapsarkitekt. Svante gillar att arbeta med grafisk presentation och inspireras av de möjligheter som finns i mötet mellan stad och natur.