Svante Soldemo

Landskapsarkitekt MSA
031-10 75 41

Svante Soldemo har arbetat som landskapsarkitekt i Köpenhamn och Berlin där han har arbetat från första skiss till detaljprojektering. Han tog sin kandidatur inom landskapsarkitektur i Sverige för att sedan läsa sina masterstudier i Danmark. Hans internationella studie- och arbetslivserfarenhet har givit honom en större förståelse för rollen som landskapsarkitekt. Svante gillar att arbeta med grafisk presentation och inspireras av de möjligheter som finns i mötet mellan stad och natur.

 

Utbildning:
2016 Masterexamen i landskaparkitektur, SLU, Ultuna
2013-2015 Masterstudier vid Köpenhamns universitet, LIFE
2010-2013 Landskapsarkitektprogrammet,180 hp, SLU, Ultuna
 
Anställningar:
2017- MARELD landskapsarkitekter AB
2016 Belvedere Landschaftsarchitekten, Berlin
2015 Atelier LOIDL, Berlin
2014 Praktik, SLA, Köpenhamn