Simone de Bergh

Landskapsarkitekt LAR/MSA
O725-34 33 88

Simone de Bergh har drygt tio års erfarenhet av att designa offentliga rum i varierande skalor, från storskalig planering till detaljprojektering, i både Sverige och Nederländerna. Simone har kompetens att arbeta i alla skeden, men framgångarna i tävlingssammanhang visar på en exceptionell styrka i tidiga skeden. Hon drivs av att designa levande, hälsosamma och grönblåa miljöer i vilka människor inspireras till en hållbar livsstil. Simone har hög ambitionsnivå när det gäller innovation och är övertygad om att innovation främjas som bäst vid tvärvetenskapliga samarbeten i team.