Martin Allik

Landskapsarkitekt LAR/MSA
O725- 34 33 16

Martin är en estnisk landskapsarkitekt som flyttade till Göteborg 2O12. Förutom Sverige har han erfarenhet av att arbeta och studera i olika länder. Under åren har han varit involverad i olika typer projekt, t ex stadsplanering, utformning av trädgårds- och bostadsmiljöer, samt deltagit i många tävlingar. Men oavsett projekt strävar Martin alltid efter den mest hållbara lösningen. Detta inkluderar de tre allmänt accepterade pelarna för hållbar utveckling – ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.