Louise Nguyen

Arkitekt
031-10 75 43

Louise är arkitekt med utbildning från Kadk Köpenhamn. Efter att ha tagit examen år 2O15 flyttade hon till Berlin för att arbeta för arkitektkollektivet Raumlaborberlin där hon var engagerad i många olika projekt. Till exempelt har hon arrangerat workshops i Tromsö, ritat museums scenografi i Frankfurt och byggt pavillioner i Berlin. De ämnen som särskilt har väckt hennes intresse är sensibilitet, lokala sammanhang  och det offentliga rummets roll i människors vardag

Louise är mycket intresserad av bilder och illusterar små animationer på sin fritid. Hon blir mycket inspirerad av populärkultur och tycker om att använda olika inspirationskällor i sitt arbete.

 

Utbildning:

2O13-2O15 Master, Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskola, Köpenhamn, Danmark
2O12 Utbytesstudier, Akademie der Bildende Künste, Wien, Österrike
2OO8-2O11 Bachelor, Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn, Danmark
Anställningar:
2O18- MARELD landskapsarkitekter AB
2O15-2O17 Raumlaborberlin
2O14 Praktik vid Krydsrum arkitekter, Köpenhamn, Danmark
2O13 Projektanställning Tegnestuen Vandkunsten, Köpenhamn, Danmark
2O13 Praktik hos konstnärerna AVPD, Köpenhamn, Danmark