Louise Nguyen

Arkitekt

Louise är arkitekt med utbildning från Kadk Köpenhamn. Efter att ha tagit examen år 2O15 flyttade hon till Berlin för att arbeta för arkitektkollektivet Raumlaborberlin där hon var engagerad i många olika projekt. Till exempelt har hon arrangerat workshops i Tromsö, ritat museums scenografi i Frankfurt och byggt pavillioner i Berlin. De ämnen som särskilt har väckt hennes intresse är sensibilitet, lokala sammanhang  och det offentliga rummets roll i människors vardag

Louise är mycket intresserad av bilder och illusterar små animationer på sin fritid. Hon blir mycket inspirerad av populärkultur och tycker om att använda olika inspirationskällor i sitt arbete.

 

Utbildning:

2O13-2O15 Master, Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskola, Köpenhamn, Danmark
2O12 Utbytesstudier, Akademie der Bildende Künste, Wien, Österrike
2OO8-2O11 Bachelor, Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn, Danmark
Anställningar:
2O18- MARELD landskapsarkitekter AB
2O15-2O17 Raumlaborberlin
2O14 Praktik vid Krydsrum arkitekter, Köpenhamn, Danmark
2O13 Projektanställning Tegnestuen Vandkunsten, Köpenhamn, Danmark
2O13 Praktik hos konstnärerna AVPD, Köpenhamn, Danmark