Julia Vilkénas

Landskapsarkitekt LAR/MSA
O725-34 33 61

Julia Vilkénas är landskapsarkitekt LAR/MSA med erfarenhet av gestaltning, projektering och planering. Julia har arbetat med projekt i olika skalor från stads- och landskapsanalyser till gestaltning av enskilda platser så som skolgårdar och bostadsgårdar. Julia är intresserad av att förstå landskapet hon arbetar med utifrån dess geografiska och geologiska kontext men också utifrån dess sociala förutsättningar. Hennes målsättning är att utforma hållbara miljöer med utgångspunkt i varje plats unika förutsättningar.

 

UTBILDNING

2OO8-2O14                         Landskapsarkitektprogrammet SLU Ultuna

2O11-2O12                           Landskapsarkitektur, Edinburgh Collage of Art

 

ANSTÄLLNING

2O18 –                                  MARELD landskapsarkitekter AB – Göteborg

2O15-2O17                           Ramböll AB – Göteborg

2O12-2O15                           Vilkénas Design AB – Stockholm

2O13-2O14                           Drottningholm Slottsförvaltning – Stockholm