Hanna Gustafsson

Landskapsarkitekt MSA
031-107542

Hanna är landskapsarkitekt med bred erfarenhet av gestaltning och projektering. Under de senaste åren har hon bland annat arbetat med detaljprojektering av Skeppsbron i centrala Göteborg och gestaltningsprogram för E20 och Hamnbanan. Ett stort intresse för att tillgängliggöra de gröna miljöerna för alla har vidareutvecklats under arbetet med flertalet förskolegårdar och utemiljöer runt sjukhus, där frågor som tillgänglighet och grön pedagogik har varit centrala.

 

Utbildning:
2004-2010 Landskapsarkitektprogrammet 300hp, SLU Alnarp
2008 Urban Design, Manchester Metropolitan University
Anställningar:
2016- MARELD landskapsarkitekter AB
2013-2016  WSP Sverige AB
2011-2013
Sweco Architects