Charlotte Sellbrandt

Landskapsarkitekt MSA
031-10 77 97

Charlotte Sellbrandt har erfarenhet från kommunal och privat verksamhet i både Sverige och Danmark. Hon tycker om att arbeta konceptuellt med tidiga skeden och gillar att kommunicera idéer med hjälp av bild och illustration. Charlotte har studerat i Sverige, Danmark och Tanzania vilket är något som breddat hennes synsätt på rollen som landskapsarkitekt. Charlotte inspireras av arkitektur som är i gränslandet till konsten, där människan och mjuka värden står i fokus.

 

Utbildning:
2008-2014 Landskapsarkitektprogrammet, SLU Ultuna
2012-2013 Master Studies in Landscape Architecture, Ardhi University, Dar es Salaam
2011-2012 Master Studies in Landscape Architecture, LIFE Københavns Universitet
 2008  Naturvetenskaplig bastermin, SLU Ultuna
 2000-2003  English and Art in practice, Loxdale Brighton, Samhäll-Mediaprogrammet, Munkebäcksgymnasiet, Goteborg
Anställningar:
2014- MARELD landskapsarkitekter AB
2013 SLA, Köpenhamn
2012 Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
2011 Fastighetsenheten, Botkyrka Kommun