Bo Larses

Landskapsarkitekt MSA
031-10 77 92

Bo Larses är landskapsarkitekt MSA med bred erfarenhet av utformning och projektering av allehanda utemiljöer såsom parker, stadsmiljöer, bostadsgårdar, skolgårdar och lekplatser mm. I sitt arbete strävar han efter att skapa karaktärsfulla miljöer med omsorg om såväl helhet som detaljer.

Utbildning:
1993-1998 Landskapsarkitektprogrammet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
1992 Medie-& kommunikationsvetenskap, Uppsala universitet
1991 Praktisk Filosofi, Uppsala universitet
1986-89 Tekniskt gymnasium, Falun/Borlänge
Anställningar:
2008- MARELD landskapsarkitekter AB
1998-2008 Landskapslaget AB, Stockholm