Åsa Setterby Modéus

Landskapsarkitekt LAR/MSA
O735-22 9O 21

Åsa arbetar i hela processen från tidiga skeden i stadsutvecklingsprojekt till detaljgestaltning och projektering. Åsa arbetar i natur- och kulturlandskapet såväl som med olika stadsrum.  Med lyhördhet för uppdragets art och med utgångspunkt från platsens förutsättningar och kvaliteter skapas goda lösningar och mervärden. En målsättning är alltid att projekten präglas av en omsorg om detaljer med ett stort fokus på brukaren. Åsa har även som specialistkompetens att arbeta med kulturhistoriska miljöer, där mötet mellan kulturhistoriska objekt/äldre stadsdelar och den moderna stadens framväxt och krav är en utmaning. Genom att definiera och lyfta fram värden och samtidigt hitta lösningar för att skapa en god integrerad helhetsmiljö kan unika hållbara miljöer skapas.