Andreas Møller Nielsen

Arkitekt MAA
O725-34 52 68

Andreas är arkitekt MAA med utbildning från Danmark och Sverige. Hans stora intresse för innovativ design för social hållbar utveckling har tagit honom till Göteborg där han nu arbetar på Chalmers Arkitekturskola och Mareld. Han flyttade till Göteborg hösten 2O14.

Andreas uppskattar att arbeta etiskt från koncept till detalj. Han tycker om att utveckla småskaliga designlösningar som bidrar till ett mera hållbart samhälle. Han har erfarenhet inom olika skalor från urbana möbler till strategiska planer och drivs av att jobba lekfullt och inkluderande med komplexa frågor inom stadsutveckling.

 

Utbildning:
2O14-2O16 Master of Science (MSc) in Design for Sustainable Development,
Chalmers Tekniska Högskola
2O13-2O14 Master of Science (MSc) in Architecture, Architecture and Design,
Aalborg Universitet
Hösten 2O13 Nordic Exchange, Umeå School of Architecture
2O1O-2O13 Bachelor Of Sceince (BSc) In Architecture And Design,
Aalborg Universitet
 
Anställningar:
2O17- MARELD landskapsarkitekter AB
2O17- Medgrundare, Creature Collective GBG
2O16- Assisterande lärare och handledare, Chalmers Arkitekturskola
2O13 Urban Think Tank / Chair of Architecture and Urban Design,
ETH Zürich
2O13 Archilab, Utzon Centeret, Aalborg