MARELD är ett mindre kontor som alltid levererar personlig och professionell rådgivning. Vi har hela tiden fokus på att vår arkitektur tillmötesgår kundens önskemål och ekonomiska ramar. Vägen till ett gott resultat är en kombination av nytänkande och erfarenhet. När MARELD antar ett projekt utlovas helhjärtat engagemang.

TEAM

Våra medarbetare har tidigare jobbat på väletablerade kontor i Sverige och utomlands. Det säkrar hög kvalitet och breda influenser. Vi har erfarenhet av och hanterar alla projektets faser, från konceptutveckling till projektering. När uppgiften kräver det, hämtar vi in kompletterande kompetenser från vårt konsultnätverk.

Att genomföra ett projekt är ett lagarbete. Alla anställda är på något sätt inblandade i och har kunskap om uppdragen. En av det lilla kontorets fördelar är en överblickbar och flexibel organisation. Det säkrar god kontinuitet och kunden kan känna sig trygg med att enkelt hitta fram till rätt person.

MILJÖ- OCH KVALITETSARBETE

Det är vårt mål att hela tiden bli bättre, genom att vara nyfikna och anta nya arbetsmetoder. Styrning och utveckling av kvalitetssystemet sker löpande och engagerar alla medarbetare.