Linda Sandin har, efter 12 år som yrkesverksam landskapsarkitekt, bred erfarenheten av gestaltning och projektering av utomhusmiljöer.
Under sin femåriga anställning i Norge dominerade urbana förnyelseprojekt, sjöfrontsmiljöer och bostadsmiljöer. Tillbaka i Sverige har referenslistan utvidgats till att omfatta gestaltningsprogram och infrastrukturprojekt, gestaltning av miljöer med fokus på vistelse och sociala aktiviteter så som vårdmiljöer, förskolor och friluftsområden.
Hon utmanas av att finna den röda tråden i projekt och att sedan behålla den genom  alla  faser. Många av projekten som hon medverkat i har genomförts, såväl i Norge som i Sverige.

 

Utbildning:
1995-2001 Landskapsarkitektprogrammet, SLU
1994 Naturvetenskaplig påbyggnadsutbildning
1990-93 Samhällsvetenskaplig gymnasielinje, Ulricehamn
Anställningar:
2009- MARELD landskapsarkitekter AB
2008-2009 Sweco Architects AB, Göteborg
2002-2007 Smedsvig landskapsarkitekter AS, Bergen, Norge
2001 Era landskap i Skåne AB, Åkarp