Från tidigare arbetsplatser har Fanny skaffat sig erfarenhet genom medverkan i flera projekt i både tidiga och sena skeden. Arbetsuppgifterna har varierat från skissuppdrag till projektering och projekten har spänt från större bostadsområden till mindre planteringar. Erfarenheter från både kommunal och privat verksamhet har gett en god inblick i landskapsarkitektyrket.

Intresset för form och gestaltning är stort men det är först då man ser att människor tar sig an och använder den plats eller miljö som skapats som man känner att man lyckats med ett projekt.

 

 
Utbildning:  
2006-2013

Landskapsarkitektprogrammet 300hp, SLU Alnarp

2005-2006

Naturvetenskapligt basår, Göteborgs universitet

2004

Franskastudier, Université Paul Valéry, Montpellier

2000-2003

Samhällsvetenskapsprogrammet, Göteborg

   
Anställningar:  
2013-

MARELD landskapsarkitekter AB

2012-2013

02Landskap, Göteborg

2012

Park- och naturförvaltningen, Göteborg