Charlotte Sellbrandt har erfarenhet från kommunal och privat verksamhet i både Sverige och Danmark. Hon tycker om att arbeta konceptuellt med tidiga skeden och gillar att kommunicera idéer med hjälp av bild och illustration. Charlotte har studerat i Sverige, Danmark och Tanzania vilket är något som breddat hennes synsätt på rollen som landskapsarkitekt. Charlotte inspireras av arkitektur som är i gränslandet till konsten, där människan och mjuka värden står i fokus.

 

Utbildning:  
2008-2014 Landskapsarkitektprogrammet, SLU Ultuna
2012-2013 Master Studies in Landscape Architecture, Ardhi University, Dar es Salaam
2011-2012 Master Studies in Landscape Architecture, LIFE Københavns Universitet
2008 Naturvetenskaplig bastermin, SLU Ultuna
2000-2003 English and Art in practice, Loxdale BrightonSamhäll-Mediaprogrammet, Munkebäcksgymnasiet, Goteborg
Anställningar:  
2014- MARELD landskapsarkitekter AB
2013 SLA, Köpenhamn
2012 Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
2011 Fastighetsenheten, Botkyrka Kommun