Bo Larses är landskapsarkitekt MSA med bred erfarenhet av utformning och projektering av allehanda utemiljöer såsom parker, stadsmiljöer, bostadsgårdar, skolgårdar och lekplatser mm. I sitt arbete strävar han efter att skapa karaktärsfulla miljöer med omsorg om såväl helhet som detaljer. Bo är född och uppvuxen i Falun. Efter studier och arbete i Uppsala och sedan tio års yrkesverksamhet i  Stockholm valde Bo att flytta till västkusten för att arbeta på MARELD..

 

Utbildning:
1993-1998 Landskapsarkitektprogrammet, SLU
1992 Medie-& kommunikationsvetenskap Uppsala univ.
1991 Praktisk Filosofi, Uppsala universitet
1986-89 Tekniskt gymnasium, Falun/Borlänge
Anställningar:
2008- MARELD landskapsarkitekter AB
1998-2008 Landskapslaget AB, Stockholm