MARELD arbetar för ett mer hållbart samhälle,  ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Med vår erfarenhet och kunskap om gröna system vill vi bidra med arkitektur som harmonierar med naturens processer och därmed spara resurser och ekonomi. Långsiktiga lösningar som består.

För MARELD är landskapsarkitektur mer än form och funktion.  Vi vill berika människors vardagsupplevelser, i staden, på förskolan, på väg till jobbet. Genom att vara lyhörd för platsens identitet och förutsättningar vill vi skapa unika platser med kvalité och karaktär. Miljöer som stannar kvar i minnet och gör skillnad.

Med rötterna i en skandinavisk arkitekturtradition, där människa, plats och funktion står i fokus, skapar vi bestående värden. Vi omvandlar komplicerade frågeställningar till vacker och självklar landskapsarkitektur utan ”bäst före”- datum.