Vision

MARELD arbetar för ett mer hållbart samhälle, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Med vår erfarenhet och kunskap om gröna system vill vi bidra med arkitektur som harmonierar med naturens processer och därmed spara resurser och ekonomi. Långsiktiga lösningar som består.

För MARELD är landskapsarkitektur mer än form och funktion. Vi vill berika människors vardagsupplevelser, i staden, på förskolan, på väg till jobbet. Genom att vara lyhörd för platsens identitet och förutsättningar vill vi skapa unika platser med kvalité och karaktär. Miljöer som stannar kvar i minnet och gör skillnad.

Med rötterna i en skandinavisk arkitekturtradition, där människa, plats och funktion står i fokus, skapar vi bestående värden. Vi omvandlar komplicerade frågeställningar till vacker och självklar landskapsarkitektur utan ”bäst före”- datum.

 

Historia

MARELD landskapsarkitekter har sina rötter i Hunnebostrand, i hjärtat av Bohuslän. Där startades kontoret 2006 av Oskar Ivarsson. I augusti 2012 startade MARELD en filial i Göteborg och sedan maj 2013 finns hela kontoret samlat i vår nya lokal på Esperantoplatsen. Genom detta steg vill vi bli det självklara alternativet i såväl storstad som småstad.

 

Verksamhet

MARELD är ett mindre kontor som alltid levererar personlig och professionell rådgivning. Vi har hela tiden fokus på att vår arkitektur tillmötesgår kundens önskemål och ekonomiska ramar. Vägen till ett gott resultat är en kombination av nytänkande och erfarenhet. När MARELD antar ett projekt utlovas helhjärtat engagemang.

Team

Våra medarbetare har tidigare jobbat på väletablerade kontor i Sverige och utomlands. Det säkrar hög kvalitet och breda influenser. Vi har erfarenhet av och hanterar alla projektets faser, från konceptutveckling till projektering. När uppgiften kräver det, hämtar vi in kompletterande kompetenser från vårt konsultnätverk.

Att genomföra ett projekt är ett lagarbete. Alla anställda är på något sätt inblandade i och har kunskap om uppdragen. En av det lilla kontorets fördelar är en överblickbar och flexibel organisation. Det säkrar god kontinuitet och kunden kan känna sig trygg med att enkelt hitta fram till rätt person.

MILJÖ- OCH KVALITETSARBETE

Det är vårt mål att hela tiden bli bättre, genom att vara nyfikna och anta nya arbetsmetoder. Styrning och utveckling av kvalitetssystemet sker löpande och engagerar alla medarbetare.