Tävlingsvinst på helig mark

MARELD har bistått KUB Arkitekter och skulptören Pål Svensson i framtagandet av tävlingsförslaget ‘Vattnadal’. Förslaget  kammar hem full pott i tävlingen om ny kvävereningsanläggning och driftcentral på Göteborgsregionens stora renigsverk GRYAAB. En anläggning som varit föremål för Sienapriset 1998, genom Jan Räntors och Kaspar Salin priset 2010, genom KUB arkitekter.

KUL!

Se länk